Kontakt

Bullens korv tillverkas stolt av HKScan. Korvarna görs i Kristianstad och Halmstad där de tillverkas med samma konst och skicklighet som man alltid har gjort.

Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter på våra produkter eller förpackningar.

HKScan Sweden AB, Matforum
020-59 59 77
matforum@hkscan.com

Om en meningsskiljaktighet mellan konsumenten och HKScan inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) för att få saken prövad. ARN:s postadress är: Box 174, 101 23 Stockholm.